O nas

Društvo je bilo ustanovljeno 8. 11. 2002, dejansko pa je začelo delovati 10. januarja 2003, ko je bilo registrirano pri UE Brežice. Število članov se spreminja, ves čas se giblje med 240 in 280. Pokrivamo območje občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in delno Šentjernej, posamezne člane pa imamo še iz Zagorja ob Savi, Ljubljane, Šmarjeških Toplic, Mirne na Dol., Polzele. Prve korake smo naredili z Vando Kostevc Zorko, dr. med., spec. inter. med., kasneje pa smo sodelovali s priznanimi strokovnjaki iz različnih zdravstvenih ustanov, ki so nas sproti seznanjali z novostmi pri odkrivanju in zdravljenju osteoporoze in z drugimi boleznimi, značilnimi za čas t. i. tretjega življenjskega obdobja.

Vsebine dela nadgrajujemo, nekatere programe pa tudi opustimo. Izvajamo strokovno voden program terapevtske vadbe v Šporni dvorani Brežice, v telovadnici Zdravstvenega doma Sevnica in v telovadnici ZC Aristotel d. o. o. Krško, spomladanske in jesenske  dneve zdravja, gibanje za zdravje, poskrbimo za brezplačne presejalne meritve mineralne kostne gostote; veliko pozornosti namenjamo kakovostnim predavanjem in pogovorom s priznanimi strokovnjaki. Glasilo ZDBOS Sončnica je priljubljeno branje, saj prinaša številne koristne informacije in strokovne članke o osteoporozi in drugih boleznih, značilnih za obdobje po petdesetem letu.

Našim članom veliko pomeni ohranjanje in vzdrževanje socialne mreže, zato vključujemo v program dela izlete in različna srečanja, posebej ob zaključku dela posameznih skupin. Tu in tam poskrbimo tudi za obisk kakega kulturnega dogodka. Vsako leto se udeležimo prireditve ob svetovnem dnevu osteoporoze.

Naš cilj je ozaveščanje prebivalcev naštetih občin o nevarnostih osteoporoznih zlomov, o zdravem načinu življenja in nujnosti skrbi za lastno zdravje. Pri tem nas finančno podpirajo lokalne skupnosti in FIHO (preko ZDBOS), po strokovni in delno logistični plati pa Splošna bolnišnica Brežice, Zdravstveni center Aristotel d. o. o. Krško, ZD Krško in ZD Sevnica. Redno sodelujemo z  Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije.

80 % članstva ima e-pošto, ki nam omogoča sprotno in hitro obveščanje članstva o aktualnem dogajanju v društvu. Vsakoletni program, natisnjen v brošuri, prejmejo vsi člani, hkrati pa služi za promocijo društva ob različnih priložnostih.

Stopite v stik

Uradni podatki

Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje

Modri

Cert ID: 0072/00076

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje
Matična številka: 1187708000